استدیو سه نقطه رسانه ای بر خط و مستقل است که جزیی از استارتاپ های باغ نوآوری میباشد.

موسس این استارتاپ کیارش امینی