امضای تفاهم نامه همکاری مشترک

✔ امضای تفاهم نامه همکاری مشترک و بهره گیری از ظرفیتهای علمی پژوهشی یکدیگر، مبنای بازدید سرهنگ شعبانی فرمانده محترم دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی جنوب شرق استان تهران، از مجموعه ما بود. نشست با تعدادی از جوانان و ارائه توانمندی ها و در نهایت امضای تفاهم نامه و توافق...

بازدید از مرکز نوآوری امیرکبیر

به همراه جناب کاغذلو فرماندار محترم شهرستان از مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدن کردیم. در این دیدار دکتر نیکبخت مدیر مرکز نوآوری دانشگاه امیرکبیر از قسمتهای مختلف مرکز توضیحاتی ارایه نمود و با تیم های مستقر آشنا شدیم. سپس جلسه بررسی موضوعات شهرستان با حضور دکتر معتمدی ریاست دانشگاه...