مرکز مشاوره کسب و کار باغ نوآوری خدمات خود  را بصورت تلفنی و حضوری ارائه می نماید و آماده ارائه خدمات به تمامی کسب و کارهای جنوب شرق استان تهران است. موضوعات ارائه مشاوره شامل موضاعات مرتبط با کسب و کار و  زیر مجموعه آنها بصورت تخصصی می باشد. تمامی مشاوران ما دوره ها و کارگاه های تخصصی در زمینه مشاوره های ارائه شده را گذرانده اند