استارتاپ های باغ نوآوری

team-1

استارتاپ دام چند قلو زا

team-2

جیره نویسی آنلاین

team-3

گلخانه

team-4

سامانه بانی

team-5

تصویرنگاری

team-6

فروش آنلاین کتاب

team-7

مدیریت ستاد مدارس

team-8

فروش محصولات شهرستان

گردشگری

اطلاعات شخصی استارتاپ

team-1

تعمیرات آنلاین

team-2

امنیت پرداخت

team-3

مشاوره

team-4

سوپر آنلاین

team-5

پارس فرتاک

team-6

فاین سافت

team-7

ساماندهی خیریه ها

team-8

اپ خدمات شهری

فروش محصولات ارگانیک

اطلاعات شخصی استارتاپ

team-1

زوم ارز

team-2

شبکه سازی شهرک های صنعتی

team-3

ری اکت گیم

team-4

آوین تایل

team-5

ورامین کالا

team-6

مکتب خانه

team-7

ساماندهی خیریه ها

جاست بیت

۳ نقطه